Εκπαιδευτικά μαθήματα για τους ειδικευόμενους ιατρούς στην ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

Η Δερματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικό, με Διευθυντή τον καθηγητή Δημήτρη Ρηγόπουλο, οργανώνει εκπαιδευτικά μαθήματα για τους ειδικευόμενους ιατρούς στην ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας.
Στο πλαίσιο αυτών των εκπαιδευτικών μαθημάτων, την Πέμπτη 11/10/12, προσκλήθηκε ο επιστημονικός διευθυντής του κέντρου μας, δερματολόγος Σωτήρης Θεοχάρης, να διδάξει στους εκπαιδευόμενους δερματολόγους την ενότητα της δερματοχειρουργικής, με θέμα: "Μεταμόσχευση μαλλιών - Νέες τεχνικές"

Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος λύθηκαν απορίες και απαντήθηκαν ερωτήματα που τέθηκαν από τους εκπαιδευόμενους, σχετικά με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Σχόλια